Oppdretterskolen - kurs 1

Helga er tilbrakt på oppdretterskolen i NKK's regi. Det var et utrolig bra kurs. Dyktige forelesere, god forelesningssal, kjekke medstudenter og sist men ikke minst utrolig spennende stoff!

Så - hva lærte vi? Jo først og fremst hva er målet med hundeavl? Jo, det er å avle frem friske og funksjonelle hunder med rasetypisk konstruksjon og mentalitet. Hunder som kan ha et langt og godt liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet. Nå vil kanskje den oppmerksomme leser tenke at "rasetypisk" ikke alltid er sunt. Målet til NKK er at det SKAL være det, hunden skal være mentalt frisk, den skal ikke uprovosert være aggresiv mot memennesker eller andre hunder. En skal heller ikke avle på "rasetyper", der f.eks standarden f.eks sier at det er normalt at tispene må ta keisersnitt (engelsk og fransk bulldog). Et problem med disse rasene, er at keisersnitt blir bestillt og tatt uten at en har sjekket om tispen kan føde selv eller ikke.... Selvsagt skal det taes keisersnitt ved behov - men det skal ikke være standarden. Derfor jobbes det for å få standarden endret i slike tilfeller. JIPPI!!

Så hadde vi en del om grunnleggende genetikk. Om dominante og recessive gen og om hvordan arv foregår - mye var kjent stoff, men noe nytt og det var greit med repetisjon.

Den første virkelig spennende delen gikk på gentester. En ting er gentester som er annerkjente og der en har godkjente laboratorier som kan ta de. Men, hva med ikke godkjente gentester? Det ble nevnt flere eksempler der raseklubber/oppdrettere anbefalte hundekjøper å ta gentester som ikke var godkjent, hva kan skje da? Jo, for det første koster det mye penger (noe som er et problem i seg selv), det ble f.eks nevnt tester for sykdommer som aldri har vært funnet i rasen de tester på.... Og for det andre (men likevel viktigst) - det er en grunn til at testen ikke er godkjent. Testen er usikker og en kan IKKE vite om den er sann. Dersom en for eksempel tester en hanhund mot en alvorlig sykdom med en test som ikke er godkjent, og han tester "sannsynligvis fri" - og denne hunden brukes i avl, han er kanskje veldig fin slik at han blir brukt mye - også viser det seg at testen var feil? Hva skjer da? En risikerer rett og slett å ødelegge en veldig stor del av et genmateriale. Det ble vist til flere populære tester - som i etterkant beviselig var feil. Det ble også vist til tester, der hundeeier fikk forskjellig resultat alt etter hvilket laboratorie som utførte testen. Det som er viktig er at dersom en har individ som har en slik sykdom er at det rapporteres til raseklubb og til NKK - fordi det er bare ved å teste på syke individ en kan klare å finne en sikker test!

For å ta et eksempel fra min egen rase. Portugisisk vannhund kan ha en alvorlig sykdom som kalles Cardio. Dersom valpen har Cardio vil den dø før den er et år. Dersom bare en av foreldrene er bærer, vil valpen være bærer - men ikke bli syk. Det finnes det en test som indikerer om hunden har den eller ikke. Men, testen kan ikke gi et sikkert svar - den er heller ikke godkjent. Hva da viss jeg tester Zelante - får til svar at hun er sannsynligvis fri, så finner jeg en hanhund - han har samme resultat... Hva da viss testene er feil? Jeg har sagt til mine valpekjøpere - at foreldredyrene er mest sannsynlig "fri" fordi det viser testen.... Hva da viss valpene dør? Jeg tror at da vil mine valpekjøpere føle seg lurt.

Før kurset, hadde jeg tenkt å teste Zelante - men nå har jeg bestemt meg for å ikke gjøre det. Hvorfor? Jo, fordi når testen er så usikker som den er, så føler jeg at jeg vil lure mine valpekjøpere om jeg forteller om testresultatet og de velger å kjøpe valp hos meg fremfor en som ikke har testet. Sannsynligheten for at valpen har cardio vil nemlig være like stor hos begge. Da mener jeg at det er bedre at jeg informerer valpekjøperen om sykdommen, forklarer hvorfor jeg ikke har testet. Om da valpekjøperen velger å kjøpe valpen sin hos meg, eller hos en som har testet - så er det i allefall ingen som kan si at jeg har lurt de. Når en har funnet en sikker test som godkjennes - er det noe helt annet. I nntill videre tenker jeg atj eg kjenner sykdomshistorien til Zelante, hennes søsken (både hele og halve) og jeg kjenner sykdomshistorien ganske langt tilbake på hennes forfedre og der har det ikke vært tilfeller av Cardio. I tillegg kommer jeg til å velge en hanhund som har hatt valper før - for å unngå at det er første kullet til både mor og far. Da kan jeg se sykdomshistorien til far, og han slektninger både "oppover og nedover". På den måten er det veldig sannsynlig at jeg skal kunne få et kull som ikke har Cardio. I tillegg kommer jeg til å informere valpekjøperene om sykdommen slik at de vet at den finnes. Jeg kommer også til å informere om at den er lite utbredd i Norge (jeg har ikke funnet det beskrevet at en har hatt kull i Norge som har dødd av sykdommen). Og, jeg kommer til å informere valpekjøperne om viktigheten av å få vite det dersom noen valper dør i ung alder. Da kan vi få testet valpen og finne dødsårsaken. Desom valpene da virkelig er døde av cardio - så har vi fått viktig materiale som senere kan hjelpe oss å finne en sikker test.
En må nå ikke tolke dette innlegget som som at jeg ikke synes det er viktig å teste hundene mot arvelige sykdommer, for det synes jeg! Og Zelante er testet mot Hd og AD, hun skal testes mot PRA - men der vi ikke har sikkre tester og der det ikke er tegn til sykdom, kommer jeg ikke til å teste.

Som den ene foreleseren sa - det finnes ingen som er perfekte, tester vi nok, vil vi finne indikasjon på sykdom hos alle individ. Vi må være bevisste på hva vi tester på og vi må være bevisste på hva vi avler på.

NKK legger stor vekt på helheten! Skal du bruke et dyr i avl - sjekk søsken - sjekk foreldre osv for å se om de også er friske både mentalt og fysisk før du bestemmer deg om du skal bruke hunden i avl. Det er nemlig ikke alltid så lett å skille om hunden er syk pga arv eller miljø...


Vi lærte mye mer spennende på kurset - men det tror jeg at jeg må vente med til i morgen å fortelle om - nå begynner hodet mitt å bli tomt.

Status på mitt eget planlagte kull, er at jeg har noen konkrete hanhunder som jeg skal sjekke opp. Jeg har sendt søknad på kennelnavn og neste uke skal Zelante gentestes mht PRA.

Bildet viser Zelante en av de første dagene hos oss - ho var trøtt etter mange opplevelser :-)

Ingen kommentarer: