Oppsummering av helsereslutater

Helseresultatene til Zelante og Winnie ligger litt her og litt der i bloggen, for å gjøre det enklere så har jeg lagd ei oppsummering.
Når det gjelder HD og AA, så er det mer komplisert. En helt ny doktorgradsstudie viser at valpene ikke er født med HD, men født med arvelig annlegg til å få det. Studien viser også at miljøet som valpene vokser opp i de tre første månedene er svært viktige for om valpene skal utvikle HD eller ikke.
 
Ved øyenlysing er det mange mulige sykdommer som undersøkes, det er en enkel undersøkelse som gjøres hos godkjent veterinær. Noen av sykdommene som undersøkes, kan i værste fall føre til at hunden blir blind. Når undersøkelsen er UA, så betyr det at hunden ikke viser tegn på sykdommen ved undersøkelsestidspunktet. For at undersøkelsen skal være gyldig, skal den ikke være eldre enn ett år gammel.
 
På samme måte som med HD, så er det mange faktorer påvirker om en hund blir allergisk eller ikke, arv kan være en av de. I følge oppdretterskolen hos NKK, så er allergi hos hund ett økende problem. Siden allergi kan bli ett stort ubehag både for hund og eier, så anbefales det at en "utøver forsiktighet" om en skal avle på hunder som er allergiske.
 
HD, AA, Optigen/PRA og øyenlysing er tester som registreres på Dogweb (NKK database) og ligger lagret der. Cardio er indikatortest, det betyr at testen ikke er helt sikker. Den er derfor ikke godtkjent til å ligge på Dogweb.

Ingen kommentarer: